สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานการติดตามและประเมินผล ทางอิเลคทรอนิกส์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนมอบหมาย ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการฏิบัติราชการ โรงเรียนละ 1 คน  เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันsompiss 001

ติดต่อเรา