ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ตัวแทน สพป.สก 1 เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ จ.ราชบุรี)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  แจ้งการขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สพป.สก เขต 1 เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ จ.ราชบุรี

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562

ประกาศ ณ 15 ตุลาคม 2562

 

ระเบียบวาระการประชุมฯ วันที่ 13 มกราคม 2565  รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

ระเบียบวาระการประชุม ศิลปหัตถกรรม 70 ศน.

แบบฟอร์มการขออนุญาตฯ แจ้งนำส่งภายใน  18 มกราคม 2566  รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

https://drive.google.com/drive/folders/1XvficvCHN4bAQZ2iJ0qsEcZ_JqjMwF8z?usp=share_link

ติดต่อ สพป.สก.1