ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติมอีก 24 ตำแหน่ง)

แจ้งประชาสัมพันธ์‼️ ประกาศบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 24 ตำแหน่ง

รายละเอียดคลิก >> https://drive.google.com/file/d/1tyGbcKXuH4fRfAs8wI4MFKPLiGaHwab9/view 

ดาวน์โหลดไฟล์  ประกาศตำแหน่งว่างครู-เพิ่มเติม24อัตรา

 

เรื่องเดิม อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ 04153/ว4050 ลวท. 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 คลิก>>  https://www.sk1edu.go.th/172898/
ติดต่อ สพป.สก.1