กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและประเพณีในวันคริสต์มาส นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี และเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อ สพป.สก.1