การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566

ตามหนังสืออ้างถึง ที่ ศธ 04153/ว4050 ลวท. 20 ธันวาคม 2565 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2566 ขอแจ้งเพิ่มเติม ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 37 อัตรา

รายละเอียดดังนี้
1.   ประกาศตำแหน่งว่าง 37 อัตรา
2.  หนังสือที่ ศธ 04153/ว4050 เรื่องการย้ายข้าราชการครูฯ

ติดต่อ สพป.สก.1