ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักครู

      โรงเรียนบ้านวังดาราจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ซึ่งทางโรงเรียนได้มองเห็นความปลอดภัย ความสะดวก สบาย ให้เกิดกับบุคลากรในโรงเรียน จึงได้ปรับปรุง ต่อเติมบ้านพักครู จัดทำชายคากันแดด กันฝน เทปูนหน้าบ้านพักเพื่อให้เป็นที่พักผ่อน ที่น่าอยู่และสวยงาม

ติดต่อเรา