ทำชายคาล้างจาน ทำตาข่ายล้อมรอบโรงอาหาร

    โรงเรียนบ้านวังดาราได้จัดปรับปรุง ต่อเติม โรงอาหารให้เหมาะแก่การประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการโรงอาหาร โดยการต่อเติมชายคาสำหรับล้างจานเพื่อกันแดด กันฝนให้กับโรงอาหาร และติดตั้งลวดตาข่ายล้อมรอบโรงอาหาร เพื่อป้องการสัตว์ทุกชนิด เข้าไปก่อความรบกวนโรงอาหาร ทำให้ไม่เหมาะแก่การประกอบอาหาร

ติดต่อเรา