อร่อยเลิศ! ครัวยายเต็ม

 

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้กินเลี้ยงส่ง นายประยูร  ฉิมพานิช

และเลี้ยงต้อนรับ นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

*******

1 2 5 4 3 6 7 8

 

 

ติดต่อเรา