ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์  นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1