การประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ 43

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง เกษตรชายแดนแฟร์ ครั้งที่ 43  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1