กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดค่ายยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โดยจัดในวันเสาร์ใช้เวลาสามสัปดาห์

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7074 IMG_7080 IMG_7083 IMG_7085 IMG_7088 IMG_7093 IMG_7099 IMG_7102 IMG_7108 IMG_7111 IMG_7112 IMG_7114 IMG_7118 IMG_7123 IMG_7125 IMG_7126 IMG_7220 IMG_7232 IMG_7241 IMG_7248

ติดต่อเรา