ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 4 มิถุนายน 2557

ผอ.และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองหาดได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7148

IMG_7139 IMG_7142 IMG_7143 IMG_7144  IMG_7151 IMG_7155 IMG_7156 IMG_7157 IMG_7158 IMG_7159 IMG_7160 IMG_7161 IMG_7165 IMG_7170 IMG_7180

Message us