ค่ายธรรมะบ้านคลองหาด

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดค่ายธรรมะ

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ ร.ร.บ้านคลองหาด  

ร.ร.บ้านคลองหาดสาขาเขาช่องแคบและ ร.ร.บ้านวังยาง

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7268 IMG_7269 IMG_7274 IMG_7276 IMG_7279 IMG_7281 IMG_7285 IMG_7287 IMG_7288 IMG_7293 IMG_7295 IMG_7296 IMG_7298 IMG_7300 IMG_7302 IMG_7311 IMG_7316 IMG_7328 IMG_7329 IMG_7340 IMG_7341 IMG_7377 IMG_7410 IMG_7491 IMG_7493 IMG_7530 IMG_7538 IMG_7615 IMG_7630 IMG_7636

ติดต่อเรา