ผอ.สพป.ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

 

เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน

และเป็นขวัญ กำลังใจแก่ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน

ในสังกัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

และโรงเรียนโป่งดาวเรือง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1