ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ชี้แจงการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียน

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7858 IMG_7860 IMG_7861 IMG_7863 IMG_7865 IMG_7869 IMG_7874 IMG_7877 IMG_7880 IMG_7882 IMG_7888 IMG_7889 IMG_7892 IMG_7893

ติดต่อเรา