แห่เทียนวันเข้าพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7932 IMG_7935 IMG_7936 IMG_7937 IMG_7940 IMG_7942 IMG_7943 IMG_7946 IMG_7947 IMG_7948 IMG_7949 IMG_7953 IMG_7954 IMG_7960 IMG_7962 IMG_7964 IMG_7966 IMG_7970

ติดต่อเรา