การเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ปี 2557

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะจัดกิจกรรมวันอาเซียน ปี 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จึงแจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ได้รับรางวัลทุกรายการและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน หรือแต่งกายชุดสุภาพ

ติดต่อเรา