รับวัคซีน ป.1และ ป.6

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทรายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับการฉีดวัคซีน

DSCF3292 DSCF3242 DSCF3245 DSCF3247 DSCF3251 DSCF3253 DSCF3259 DSCF3265 DSCF3268

ติดต่อเรา