โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้องครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านวังดารา 

   ต้อนรับคณะจากโครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้องครั้งที่ 4 จากกรุงเทพมหานคร ที่ได้นำสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์กการเรียน ทุนการศึกษา เงินสมทบกองทุนอาหารกลางวัน และสิ่งของมากมาย มาบริจาคให้กับโรงเรียน นักเรียน บ้านวังดารา ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557


 

ติดต่อเรา