ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่สร้างค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1