พิธีมอบเกียรติบัตรยุวบัณฑิตและอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6

วันที่ 19 มีนาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

โดยท่าน ผอ.ชวลิต  แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู

จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรยุวบัณฑิตและอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6

ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน

mtp179-02

ติดต่อเรา