การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1