พิธีเปิด “ค่ายเรียนปนเล่น เน้นกระบวนการคิด”

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด”ค่ายเรียนปนเล่น เน้นกระบวนการคิด” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

ติดต่อเรา