พิธีเปิดงานกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ติดต่อเรา