ประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองหาดได้รับการประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา

เชิญรับชมภาพกิจกรรมครับ

IMG_7919 IMG_7917 IMG_7916 IMG_7914 IMG_7908 IMG_7906 IMG_8003 IMG_7982 IMG_7980 IMG_7977 IMG_7976 IMG_7928 IMG_7927 IMG_7926 IMG_7925 IMG_7920 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7924

Message us