ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา