การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการต่อยอดนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์”

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการต่อยอดนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” โดยมี นางนิธิวดี ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา