ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)

วันพุธที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  พร้อมทั้งคณะกรรมการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ณ ห้องเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา