คุณหมอมาวัดความดัน

 

โรงเรียนบ้านลุงพลู  เชิญวิทยากรภายนอก

คุณหมอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงพลู

มาให้ความรู้แก่เด็กๆ  เรื่องการวัดความดันโลหิต

 

**********

1

2

4

3

6

7

7

 

8

 

ติดต่อเรา