ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาเด็กหญิงเพ็ญนภา เจนดง โรงเรียนบ้านหนองเตียน (ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สระแก้ว เขต 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ศูนย์ความปลอดภัย สพป.สระแก้ว เขต 1) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงเพ็ญนภา เจนดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ติดต่อ สพป.สก.1