(ขยายเวลาการรับสมัคร) โครงการ ” โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

 

ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ” โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

มูลค่าหลังละ 2,200,000 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ >> สมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมรายละเอียด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา