การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือนราธิวาส กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.) และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 3 หลักสูตร  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดและใบสมัครฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา