โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.T.C.) จำนวน 3 หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร)  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 3 หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมหลักสูตรละ 3,000 บาท ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร)  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังแนบ

ดาวน์โหลด >> รายละเอียดและใบสมัครฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา