มรดกภูมิปัญญานวดแผนไทยแห่งบ้านโคกน้อย

🔸นางวนิดา หอมสมบัติ “ป้าดม”
🔸นางคำปุ่น ไตรวงษ์ “ยายปุ่น”
ถ่ายทอดความรู้ การนวดแผนไทยให้กับนักเรียน เพื่อสืบทอดมรดกไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ ไว้ดูแลพ่อ แม่ ยามเมื่อยล้าจากการทำงาน และยังเป็นอาชีพที่ไว้สืบสานต่อไป
🇹🇭โรงเรียนบ้านโคกน้อยขอขอบคุณภูมิปัญญาทรงคุณค่าแห่งบ้านโคกน้อยเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อเรา