การประชุมคณะกรรมการมหกรรมวิชาการเด็กสระแก้วก้าวล้ำวิชาการสืบสานท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์ ในศตวรรษที่ 21

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมหกรรมวิชาการเด็กสระแก้วก้าวล้ำวิชาการสืบสานท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์ ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1