สพป.สระแก้ว เขต ๑ พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจำ

 

เพื่อให้ลูกจ้างประจำในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ

ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_5283(1)IMG_5290(5)IMG_5322(1)  IMG_5302(1) IMG_5296(11) IMG_5309

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา