สัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมของนักเรียน อาทิ กิจกรรม Science Show การประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกช่วงชั้น การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ และความบันเทิงจาก โต๋เต๋มิวสิค ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา