ราชทัณฑ์ให้ความรู้

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายราชทัณฑ์ ผู้ต้องขัง ความผิดที่ต้องอยู่ในสถานพินิจฯ การควบคุมความประพฤติ ตลอดจนการขอความเป็นธรรมและการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยมีนายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส รองฯผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา