“ไหว้ศาลตาปู่” ประจำหมู่บ้านลุงพลู

 

ท่าน  ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ  พร้อมคณะครู

   ได้พา นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ ( ครูคนใหม่)   

ไหว้”ศาลตาปู่” หรือศาลเจ้าที่ประจำหมู่บ้านลุงพลู

ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

เมื่อ วันพุธ  ที่ 30 กค. 2557

*****************

1 3 2 4 6 5

 

ติดต่อเรา