ประชาสัมพันธ์ชมรมครูวิทยาศาสตร์

       ด้วยชมรมครูวิทยาศาสตร์  ได้ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๕- ๒๕๕๗  เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบ   พร้อมรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยส่งใบสมัคร มาที่ E-mail :  [email protected]  และเชิญชวนสมาชิกทุกคนร่วมงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมรมครูวิทยาศาสตร์ “ครูวิทย์มีดีมาโชว์”  ปี ๒๕๕๗  ในวันเสาร์ที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต ๑

Sci Card      Science Teacher 55-57

ติดต่อเรา