ประชุมผู้บริหาร เครือข่ายหนองหว้า

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

IMG_0067 IMG_0075 IMG_0076

ติดต่อเรา