การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยนายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส รองผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดย นางประภัสสร บุญสมัย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายสนั่น มณีสิงห์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายศราวุธ ไชยเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองข่า และนางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน ศน.สพป.สก.๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา