โครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวปรีเปรม เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”  โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1