ฉีดจริง เจ็บจริง

ฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

                วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 คุณหมอจากอนามัย มาฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน  ซึ่งจะฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1, ป.6 และจะตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.2, ป.3, ป.4 และ ป.5

000

ติดต่อเรา