พิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการสื่อสารทางอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1