การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สู่ “Sa Kaeo Little guide” 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สู่ “Sa Kaeo Little guide”  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา