ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียน โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดทำ DVD ฝึกสอนทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยใน DVD จะมีกติกาการแข่งขันเบื้องต้นและวิธีการฝึกฝน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและยึดถือเป็นแบบอย่างในการฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานทางด้านการเดาะ เลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง หากโรงเรียนใดสนใจมารับ DVD ดังกล่าวได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

สำหรับการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทีมฟุตบอลของโรงเรียนจะต้องสมัครผ่านร้านค้าผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใกล้โรงเรียน สำหรับรายละเอียดทั่วไป สามารถสอบถามโดยตรงจากร้านค้าผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าข้างต้น หรือที่ WEBSITE ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ติดต่อเรา