ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระแก้ว

นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมาย นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา