การประกวด Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เชิญชวนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นร่วมส่งผลงาน Best Practice
เข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดทำรูปเล่มเอกสารพร้อมผลงานส่งที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 รางวัลผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 = 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2= 1200 บาท รางวัลชมเชยที่ผ่านเกณฑ์ได้เกียรติบัตร (แบบฟอร์มดาวน์โหลดได้จาก Remote Drive กลุ่มนิเทศฯ) มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทร 0922466620

ติดต่อเรา