ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 10.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังยาง

ติดต่อเรา